Saturday, January 16, 2010

Andragoogika radadel


Selle nädala neljapäeval-reedel olid taas andragoogika päevad. Läksin sügisel Andrase poolt korraldatavatele kursustele, mille läbimisel ja peale oma portfolio kokkupanemist, lõputööd jmt saan ehk ka andragoogi kutse:)
Kui esimesed, sissejuhatavad koolituspäevad tekitasid minus küsimärke, siis sellest hetkest kui sisulise külje juurde jõudsime, olen tõeliselt nautinud iga koolituspäeva!

Need on olnud nii sisukad ja infomahukad, et siia pole kokkuvõtteid jaksanudki tõmmata, aga sedakorda püüan mõned mõtted välja tuua.
Muide, töö juures tegi see meestele hirmsasti nalja, et täiskasvanute koolitajaks õpin. “Kas meiesuguseid on siis võimalik veel õpetada?” küsisid nad itsitades. “Ei, õpetada mitte” vastasin. “Aga luua keskkonda, kus te huvi korral saaksite teadmisi, oskusi kõige paremini omandada, seda kindlasti”. ja ennäe, nad noogutasid nõusolevalt :)

Seekord käsitlesime esimesel päeval Merle Lõhmuse juhendamisel Õpiprotsessi kavandamist ja juhtimist. Merle käsitles loovalt koolitusprotsessi osade määramist ning nende osade tegevusmahukuse hindamist. Tuleb tunnistada, et tõesti võtab ühe koolituse ettevalmistav osa lõviosa kogu protsessist. Sellest järgmise tegevuste arvuga on järeltegevused – analüüs, tagasiside, ettepanekud osalejatele ja organisatsioonile jmt… Koolitus ise võtab tõesti kõige vähem “auru”.

Aga eks samuti toimib ka õppeprotsess inimeses. Koolitus mängib palju väiksemat rolli “targaks” saamisel, kui sellele on harjutud omistama. Koolituse mõte ei ole ju koolituses eneses. Olulise kaaluga on eel- ja järeltegevused. Ehk siis reaalse vajaduse,tulemuse ja õppe-eesmärkide mõistmine enne koolitust ja saadud teadmiste ellu rakendamine – tegemise tasandile viimine peale koolitust.

Informatsiooni ja teadmiste omandamine ei ole õppimise tulemus, vaid eeldus.
~Peter Jarvis ~

Huvitav oli käsitlus eristada eesmärki ja tulemust. Ma ei olnud sellele varem niimoodi lähenenud. See tuleneb lähtekohast, et eesmärk on inimesel, mitte protsessil. Viimasel on tulemus (Ülo Vooglaid).
Näiteks, kui Lisamüügi koolituse tulemus võiks olla “klientide toodetega kaetus uues müügis tõuseb 60%”, siis eesmärk võiksid olla näiteks “oskus ja julgus kliendile sidustooteid pakkuda”.

Väga huvitav ja praktiline oli ka teadlik tagasiside ülesehitamise protsess (Donald Kirkpatrick) ja sellega omakorda seotud koolituse üleehitamine.

No comments:

Post a Comment